Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Informujeme o tom, že v rámci vybavenia obchodu sú Vami poskytnuté údaje spracované a uložené pomocou počítačového systému. S osobnými údajmi sa samozrejme pracuje ako s dôvernými informáciami. Zákazník dáva výslovný súhlas pre zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov. Má právo kedykoľvek svoj súhlas s budúcou platnosťou odvolať.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov / poskytovanie údajov
Osobné údaje zhromažďujeme len do miery potreby spracovania objednávky. Nepostupujeme ich tretej strane. Výnimkou sú len naši servisní partneri, ktorých potrebujeme pre vybavenie objednávky. V týchto prípadoch prísne dodržujeme zákonné ustanovenia o ochrane údajov. Objem prenosu údajov je obmedzený na minimum.

Cookies
Naše internetové stránky používajú na niekoľkých miestach takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú umiestnené na Vašom počítači a Vašim prehliadačom uložené. Slúžia pre uživateľsky príjemnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie zobrazenie našich stránok. Okrem toho cookies umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač a ponúkať Vám doplnkové služby. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadnu škodu a neobsahujú žiadne vírusy.

Poskytovanie informácií, oprava, zablokovanie a vymazanie údajov
Kedykoľvek máte právo na informovanie sa, opravu, vymazanie resp. zablokovanie Vašich uložených údajov. V prípade potreby nás kontaktujte, kontaktné informácie nájdete v sekcii Kontaktujte nás.

Juraj Kačák ml. & TL TRAIDING, s.r.o. © 2008-2012